A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách tài trợ Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Thành Lập THPT Hưng Nhân

*)Danh sách cập nhật 9:00 ngày 26/7/2016

 

TT Họ và tên đơn vị, cá nhân Quê quán/nơi ở GV môn/HS khóa Vị trí công tác Ủng hộ
1 Ông  Vũ Quang Sáng Thái Phương- Hưng Hà- Thái Bình 1970-1973 Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bitexxco - Trưởng ban liên lạc các khóa cựu HS trường THPT Hưng Nhân  Toàn bộ sân khấu chính và  đêm văn nghệ đặc biệt (14/11/2015) với các ca sĩ: Đăng Dương, Tân Nhàn..... (trị giá 100.000.000)
2 Tập thể HS khóa 1976 -1979   1976-1979   90.000.000
3 Ông Trần Văn Sơn  Nhật Tảo -Tiến Đức - Hưng Hà 1974-1977 Chủ Tich Hội đồng quản trị kiêm tổng GĐ điều hành Cty Cổ Phần Đầu tư và phát triển công nghệ Niềm tin Việt 50.000.000
4 Ông  Hà Công Tuấn Tân Lễ - Hưng Hà 1975-1978 Thứ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn 50.000.000
5 Ông Hà Mạnh Cường Hòa Tiến- Hưng Hà 1991-1994 Doanh nhân  50.000.000
6 Ông  Nguyễn Công Sử Phương La - Thái Phương - Hưng Hà 1974 - 1977 Doanh Nhân 50.000.000
7 Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Thủ Thiêm - TP. HCM 1976-1979   50.000.000
8 Cựu HS lớp D, I, E Mr Nguyễn Văn Toán - Đại diện 1995-1998   30.000.000
9 Ông Đặng Quốc Bảo   Lớp E 1994-1997 Tổng GĐ Cty Sông Đà 6 30.000.000
10 Ông Trịnh Văn Thật (em cô Sành dạy Hóa)       30.000.000
11 Tập thể học sinh     1989-1992   25.000.000
12 Ông Trần Văn Thanh Phú Vật - Tiến Đức - Hưng Hà 1970-1973 Thiếu Tướng, PGS-TS, Giám Đốc Học Viện PK-KQ 20.000.000
13 Ông Trần Minh Tuân Hồng An - Hưng Hà 1987-1990 Chủ Tịch HĐQT Công Ty Nội Thất và Thiết Bị Hà Nội 20.000.000
14 Ông  Vũ Thành Cung     Đại tá - Giám đốc Cty Trực thăng miền Bắc 20.000.000
15 Ông Lý Ngọc Tuấn Hồng An - Hưng Hà - Thái Bình 1971-1974 GĐ Cty CP Đầu Tư và Xây lắp Hưng Việt UDIC 20.000.000
16 Ông Bùi Hữu Tám   1982-1985   20.000.000
17

Lớp 10C

- Bà Trần Thị Đấu: 1.000.000

- Ông Trần Tuấn Anh: 2.000.000

- Bà Trần Thị Mai: 2.000.000

- Bà Trần Thị La: 1.000.000

- Ông Hoàng Công Hồng: 5.000.000

- Ông Đinh Thế Nghiệp: 5.000.000

- Ông Nguyễn Đăng Liêm: 1.000.000

- Ông Từ Quang Quyết: 2.000.000

- Ông Trần Hữu Dân: 1.000.000

  1969-1972   20.000.000
18 Ông Vũ Văn Lâu   1974-1977 GĐ C An Tỉnh Gia Lai 20.000.000
19

Cựu Học sinh lớp 12D

-  Ông Hà Thế Hùng:5.000.000

- Ông Vũ Đức THuấn: 6.000.000

- Ông Trần Văn Trung: 2.000.000

- Ông Nguyễn Duy Hiền: 1.000.000

- Ông Hoàng Văn Duy:

1.000.000

- Ông Trần Thanh Hải: 1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Nga: 500.000

- Bà: Bùi Thị Oanh: 500.000

  1979-1982   17.000.000
20

Tập Thể học sinh khóa (70-73)

- Ông Phạm Quốc Việt:1.000.000

- Bà Trần Thị Sim: 1.000.000

- Bà Trần Thị Thoa: 2.000.000

- Bà Nguyễn Thị Xuân: 1.000.000

- Ông Trần Đức Chương: 1.000.000

- Ông Nguyễn Văn Ngừng: 1.000.000

- Ông Nguyễn Ngọc Khuê:1.000.000

- Ông Nguyễn Văn Hải: 1.000.000

- Bà Cao Thúy Mười: 1.000.000

- Ông Nguyễn Văn Lương: 1.000.000

- Ông Trịnh Văn Bằng: 500.000

- Bà Trần Thị Miêng: 500.000

- Bà Nguyễn Thị Hà: 500.000

- Bà Hoàng Thị Nhi: 500.000

- Ông Nguyễn Mạnh Quân: 500.000

-Ông Trần Đức Tùng: 500.000

- Ông Trần Đức Thi: 1.000.000

  1970-1973   15.000.000
21 Tập Thể Lớp I Mr Vũ Quang Luân đại diện 1995-1998 Hiện vật :8 ghế đá 13.200.000
22

Tập Thể học sinh khóa (71-74)

- Bà Lê Hồng Yến: 1.000.000

- Bà Trịnh Thị Thuận:1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Vân:1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt:1.000.000

- Bà Phạm Kim Dung: 1.000.000

- Ông Hoàng Liên Sơn: 1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Hợp: 1.000.000

- Bà Phạm Thị Huệ: 1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Hưởng+ Bà Phạm Thị Sử + Bà Trịnh Thị Liễu+Bà Nguyễn Thị Nguyệt + Bà Nguyễn Thị Bình: 2.000.000

- Bà Lại Thị Phúc: 1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Thường: 1.000.000

  1971-1974   12.000.000
23

Tập Thể cựu hs khóa 1968-1971

- Ông Nguyễn Văn Hòa: 2.000.000

- Ông Trần Ngọc Toán: 1.000.000

- Ông Nguyễn Văn Tuấn: 1.000.000

-Ông: Bùi Văn Hiền: 1.000.000

- Ông: Nguyễn Văn Cường: 1.000.000

- Ông Trần Văn Phát: 1.000.000

- Bà: Nguyễn Thị Sáu: 1.000.000

- Bà Nguyễn Thị Hương: 1.000.000

- Bà Trần Thị Huề: 1.000.000

- Ông Nguyễn Văn Chiểu: 500.000

- Ông Nguyễn Văn Hải: 500.000

  1968-1971   11.000.000
24 Tập thể cựu giáo chức và cựu HS khu vực phía Nam     10.000.000
25 Bà  Bùi Thị Keng Hồng An - Hưng Hà 1976-1979 Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Văn phòng Chủ tịch nước 10.000.000
26 Ông  Vũ Đình Chiến Khu vực phía Nam 1969-1972   10.000.000
27 Ông Trần Văn Thuyết Khu vực phía Nam 1970-1973 KHĐT - Trưởng ban liên lạc cựu HS Hưng Nhân tại TP.HCM 10.000.000
28 Ông  Đặng Quang Thiệu Hà Nội 1977-1980  Viện trưởng Viện Hạt nhân... 10.000.000
29 Ông Nguyễn Văn Cường Thị  trấn Hưng Nhân 1984-1987 Doanh nhân 10.000.000
30 Ông  Trần Đức Vĩnh Thôn Phương La - Thái Phương 1970-1973 Đại tá  10.000.000
31 Ông  Lưu Thế Duyên Khu vực phía Nam 1967-1970 Phó GĐ Bệnh Viện Từ Dũ - Tp HCM 10.000.000
32 Ông  Chu Đức Nhuận Hòa Tiến - Hưng Hà   PGS -TS - Vụ trưởng Vụ Khoa Giáo - Văn xã - Văn Phòng Chính phủ 10.000.000
33 Tập Thể Lớp H   1993-1996   10.000.000
34 Tập thể lóp A Khóa 1975-1978   1975-1978   10.000.000
35 Tập thể học sinh khóa 2   1966-1969   10.000.000
36 Tập thể lớp 12 H   1994-1997   10.000.000
37 Tập Thể lớp 12D   1995-1998   10.000.000
38 Tập Thể lớp G-k27   1992-1995   10.000.000
39 Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh   1974-1977   10.000.000
40 HS: Khúc Thị Thu, Khúc Văn Lập, Khúc Thị Thanh  

 

1997-2000

  10.000.000
41 Cựu Hs Khóa 78-81   1978-1981   10.000.000
42 Tập thể  36 CBGV Trường THPT Hưng Nhân       7.200.000
43 HS: Nguyễn Thanh Quang ( Con trai Thầy Tự)   Lớp 12B 1986-1989 Tổng Cty 319 Bộ Quốc Phòng 5.000.000 + 1 cuốn sách
44 Bà  Bùi Thị Nguyệt Hồng An - Hưng Hà 1984-1987 Hiệu Trưởng Trường THPT Hưng Nhân 5.000.000
45 Ông  Đặng Viết Tuấn Khu vực phía Nam 1995-1998 Bác sĩ - Bình Dương- Sài Gòn 5.000.000
46 Ông  Trần Anh Bính  Tân Lễ - Hưng Hà Lớp A2.  Giám đốc Cty Cp Thủy điện Nậm củm - Tập đoàn Hưng Hải 5.000.000
47 Ông  Từ Quang Hà Tiến Đức - Hưng Hà Lớp A2. 1996-1999 Chủ tịch HĐTV Cty tư vấn và thẩm định giá Thăng Long 5.000.000
48 Ông Vũ Quang Trường Tiến Đức - Hưng Hà Lớp B. 1996-1999 Giám đốc Cty Cp Thương mại và đầu tư phát triển khoáng sản hà Nội - Tập đoàn Hưng Hải 5.000.000
49 Ông  Nguyễn Quang Mạnh (Con Thầy Son nguyên GV môn Văn) TT Hưng Nhân - Hưng Hà 1978-1981 Phó Ban ATSKMT Liên doanh Việt - Nga Vietsopetr 5.000.000
50 Ông Tống Xuân Chinh Thái Hưng - Hưng Hà   Phó Cục Trưởng Cục chăn nuôi Bộ NN_PT Nông Thôn 5.000.000
51 Ông Trịnh Việt Cường TT Hưng Nhân - Hưng Hà 1995-1998 Doanh Nhân 5.000.000
52 Ông Đỗ Văn Thoại -Phụ huynh em Đỗ Thị Thùy Dương lớp 11A5  TT Hưng Nhân - Hưng Hà   Doanh Nhân 5.000.000
53 Ông  Vũ Thế Anh   Lớp I   5.000.000
54 Ông  Từ Quỳnh Hạnh   Lớp H ; 5.000.000
55 Tập thể lớp H    1992-1995   5.000.000
56 Ông Nguyễn Đình Thăng và Ông Lưu Huy Đang   Lớp B 1989-1992   5.000.000
57 ÔngLưu Huy Hoàng   Lớp I   5.000.000
58 Tập Thể lớp 12E   1995 -1998   5.000.000
59 Tập Thế lớp D-G   1993-1996   5.000.000
60 Tập Thể lớp G   1991-1994   5.000.000
61 Tập Thể lớp 12B   1997-2000   5.000.000
62 Tập Thể lớp B   1986-1989   5.000.000
63 Ông Nguyễn Việt Cường     Cty TNHH Xây Dựng Xuân Trang 5.000.000
64 Tập Thể Hs Lớp 10B   1973-1976   5.000.000
65 Tập Thể 12A (bạn thầy Quynh)   1994-1997   5.000.000
66 Hs: Trần Quang Hiển   1987-1990   5.000.000
67 Tập Thể lớp A   1980-1983   5.000.000
68 Tập Thể hs khóa 71-74   1971-1974   5.000.000
69 Ông Trần Đăng Bích - Bà Hoàng Thị Hồng Nhung       5.000.000
70 Cựu HS Khóa 1   1965-1968   5.000.000
71 Cựu Hs Lớp 12I   1987-1990   5.000.000
72 Tập Thể 12C (cô Lai chủ nhiệm)   1997-2000   5.000.000
73 Hội Cựu Hs đang công tác tại Công An Huyện Hưng Hà       5.000.000
74 Tập Thể Lớp E   1973-1976   4.500.000
75 Tập Thể lớp D   1977-1980   4.000.000
76

Tập Thể Hs khóa 75-78

- Ông Nguyễn Xuân Hân: 500.000

- Bà Trần Thị Xuân: 500.000

- Bà Trần Thị Lái: 1.000.000

- Ông Trần Hà Phương: 1.000.000

- Bà Đào Thị Lan: 500.000

  1975-1978   3.500.000
77 Ông  Nguyễn Văn Chiến   1967-1970   3.000.000
78 Ông Trần Đình Giang Khu vực phía Nam 1996-1999 ĐH KHTN -Tp Hồ Chí Minh 3.000.000
79 Tập thể lớp B   1996-1999   3.000.000
80 Ông Đinh Trung Kiên Liên Hiệp - Hưng Hà 1995-1998 GĐ Cty TNHH Đầu tư Chế biến XNK nông sản thực phẩm Thái Bình 3.000.000
81 Bà Nguyễn Thị Tuyết   1995-1998   3.000.000
82 Tập thể lớp C   1996-1999   3.000.000
83 Ông  Khúc Ngọc Thanh   Lớp E 1987-1990   3.000.000
84 Ông Phạm Xuân Tỉnh Lớp G ( phụ huynh em Phạm Xuân Trà 11A5)   1991-1994   3.000.000
85 Tập Thể lớp H   1996-1999   3.000.000
86 Ông Trần Xuân Ất   Lớp C 1975-1978 Ban Cơ Yếu Chính Phủ 3.000.000
87 Tập Thể lớp 12G   1994-1997   3.000.000
88 Ông Nguyễn Văn Quyết Lớp 10C   1973-1976   3.000.000
89 Tập Thể lớp 12D   1996-1999   3.000.000
90 Tập Thể Lớp 12I   1996-1999   3.000.000
91 Hội đồng môn lớp 12C   1984-1987   3.000.000
92 Tập thể lớp A2   1996-1999    3.000.000
93  Ông Lê Công Đạo    Lớp M    3.000.000
94 Ông  Bùi Đức Tuấn   Cựu HS lớp 12I   2.000.000
95 Ông  Nguyễn Đức Thịnh Khu vực phía Nam 1968-1971   2.000.000
96 Ông  Hà Thanh Tuyển Hòa Tiến - Hưng Hà 1994-1997 GV môn Toán - THPT Hưng Nhân 2.000.000
97 Ông Nguyễn Quang Nghĩa   Lớp G   2.000.000
98 Ông  Nguyễn Đình Tuấn   Lớp C   2.000.000
99 Ông Phạm Văn Khoa Ân Xá  - TT Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình 1987-1990   2.000.000
100 Tập Thể lớp K   1987-1990   2.000.000
101 Ông Nguyễn Mạnh Tùng TT Hưng Nhân - Hưng Hà - Thái Bình 1975-1978   2.000.000
102 Tập Thể Lớp 12B   1983-1986   2.000.000
103 Cựu HS: Ngọc Hải - Thanh Xuân   1997-2000   2.000.000
104 Tập Thể học sinh lớp 12E (Thầy Hà Chủ nhiệm)   1994 - 1997   2.000.000
105 Tập Thể lớp 8H +10G   1974-1977   2.000.000
106 Tập Thể lớp 12A   1998-2001   2.000.000
107 Ông Trần Bá Đạt   1980-1982 GĐ Cty CP Đầu Tư Phát Triển Minh Phú - Hà Nội 2.000.000
108 Tập thể Lớp 12I   1988-1991   2.000.000
109 Tập Thể lớp H   1986-1989   2.000.000
110 Nhóm học sinh Lớp C   1991-1994   2.000.000
111 Ông Hoàng Đức Nhuận Tống Xuyên - Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình   Vụ Phó Vụ Tây Nam Á - Bộ Công Thương 2.000.000
112 Ông Trần Văn Nam   1980-1983 PGS -TS Khoa Luật - ĐH Kinh Tế Quốc Dân 10 cuốn sách của tác giả và 2.000.000
113 Tập Thể Hs Lớp A7   2009-2012   1.200.000
114 Ông Trần Duy Lệ   1967-1970   1.000.000
115 Ông Đoàn Thái Hưng   1967-1970   1.000.000
116 Ông  Lê Văn Mễ Khu vực phía Nam 1967-1970   1.000.000
117 Ông Nguyễn Tự Tu Khu vực phía Nam 1967-1970   1.000.000
118 Ông  Đào Văn Tiến Khu vực phía Nam 1967-1970   1.000.000
119 Ông Nguyễn Thế Dung Khu vực phía Nam 1969-1972   1.000.000
120 Ông Trần Nhật Xuất Khu vực phía Nam 1969-1972   1.000.000
121 Ông Trần Văn Thứ Khu vực phía Nam 1995-1998   1.000.000
122 Ông  Trần Thị Thu Khu vực phía Nam 1995-1998   1.000.000
123 Ông  Nguyễn Thị Thêu Khu vực phía Nam 1995-1998   1.000.000
124 Bà Trần Thị Dương Khu vực phía Nam 1995-1998   1.000.000
125 Bà Nguyễn Thị Trúc Khu vực phía Nam 1995-1998   1.000.000
126 Ông Tống Xuân Đoan Thái Hưng - Hưng Hà 1981-1984   1.000.000
127 Ông  Lưu Văn Tiến Thái Hưng - Hưng Hà - 1988-1991 Cty Than Quảng Ninh 1.000.000
128 Ông  Trần Quang Tiềm Thái Hưng - Hưng Hà - 1997-2000 Gv. Trường THPT Hưng Nhân 1.000.000
129 Ông  Trần Ngọc Minh Thái Hưng - Hưng Hà   GV. Trường THPT Hưng Nhân 1.000.000
130 Ông  Thái Văn Thuyết Thái Hưng - Hưng Hà Lớp G   1.000.000
131 Tập Thể lớp H   1987-1990   1.000.000
132 Ông Trần Viết Chính     Agribank chi nhánh Hưng Hà 1.000.000
133 Ông Trần Văn Tuyến     Agribank chi nhánh Hưng Hà 1.000.000
134 Ông Đoàn Văn Cử   1973-1975   1.000.000
135 Ông Trần Văn Đệ Tống Xuyên - Thái Hưng - Hưng Hà - Thái Bình 1968-1971   1.000.000
136 Bà Hoàng Tố Nga   1969-1972 ĐH Sư Phạm Hà Nội 1.000.000
137 Ông Trần Văn Phương   Lớp C 1997-2000   1.000.000
138 Thầy Nguyễn Trọng Loan   1972-1975 Hiệu Trưởng THPT Bắc Duyên Hà 1.000.000
139 HS: Thanh + Độ   Lớp E 1987-1990   1.000.000
140 Bà Trần Thị Trường   1977-1980 Viên Lương Thực và Cây Thực Phẩm - Thanh Trì - Hà Nội 1.000.000
141 Tập Thể Lớp A1   1996-1999   1.000.000
142 Thầy Vũ Văn Phẩm   1972-1975 Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Tiên Hưng 1.000.000
143 Gia Đình Thầy Hà - Cô Mai     GV Môn Toán THPT Hưng Nhân 1.000.000
144 Tập Thể lớp M   1999-2002   1.000.000
145 Ông Trần Văn Viễn     Phó GĐ Bệnh Viện Hưng Nhân 1.000.000
146 Phụ huynh em Lê Khánh Toàn 10A10       1.000.000
147 Cô Hạnh, cô Hương, cô Linh, Thầy Toán     Cựu GV 1.000.000
148 Tập Thể lớp 12C   1988-1991   1.000.000
149 Tập Thể 12A1 (Thầy Tuyển chủ nhiệm)   2008-2011   1.000.000
150 Tập Thể A2 (Cô Hoài chủ nhiệm)   2011-2014   1.000.000
151 Bà Trần Thị Nhuần   1980-1983 Phòng GD-ĐT Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 1.000.000
152 Ông Nguyễn Văn Liễn   1969-1970   1.000.000
153 Hs: Diệp, Mai Anh, Việt, Mạnh, Khiêm Lớp A2   2003-2006   1.000.000
154 Thầy Trần Ngọc Quynh  Bí Thư Đoàn Trường     1.000.000
155 Anh Chị Học - Hải Yến, Minh Tuấn, Hằng, Quân     GV Trường THPT Bắc Duyên Hà 700.000
156 Cựu Học sinh khóa 1997-2000   1997-2000   600.000
157 Thầy Lãi Thế Cơ Khu vực phía Nam  GV môn Hóa GV hưu trí 500.000
158 Cô Bùi Thị Hồng Khuyên Khu vực phía Nam  GV môn Hóa GV hưu trí 500.000
159 Cô Nguyễn Thị Kim Khu vực phía Nam  GV môn Văn GV hưu trí 500.000
160 Bà .Đào Ngọc Bích Khu vực phía Nam 1968-1971   500.000
161 Ông  Đặng Xuân Cảnh Khu vực phía Nam 1968-1971   500.000
162 Ông  Nguyễn Như Hải Khu vực phía Nam 1971-1974   500.000
163 Ông Đào Văn Vượng Khu vực phía Nam 1992-1995   500.000
164 Bà  Trần Thị Giang Khu vực phía Nam 1994-1997   500.000
165 Ông Nguyễn Văn Quân Khu vực phía Nam 1995-1998   500.000
166 Bà  Nguyễn Thị Linh Khu vực phía Nam 2001-2004   500.000
167 Ông  Phạm Văn Đức Khu vực phía Nam 2001-2004   500.000
168 Ông Nguyễn Văn Trường Khu vực phía Nam 2001-2004   500.000
169 Bà  Trần Thị Lý Tân Lễ - Hưng Hà 1975-1978 GV Sinh- trường THPT Hưng Nhân 500.000
170 Bà  Nguyễn Thị Hằng Liên Hiệp - Hưng Hà   GV Môn Sinh học 500.000
171 Bà  Trần Thị Thanh Huyền Hồng An - Hưng Hà 1992-1995 GV môn Hóa - THPT Hưng Nhân 500.000
172 Ông  Vũ Văn Hào  Liên Hiệp - Hưng Hà 1995-1998 GV môn Văn - THPT Hưng Nhân 500.000
173 Bà Nguyễn Thị Lê Phương  TT. Hưng Hà - Thái Bình   GV môn Hóa - THPT Hưng Nhân 500.000
174 Bà  Lưu Minh Hồng Thị  trấn Hưng Nhân 1997-2000 GV Tiếng Anh THPT Hưng Nhân 500.000
175 Bà Nguyễn Thị Thương Thái Hưng - Hưng Hà   Kế toán trường 500.000
176 Bà  Vũ Thị Thanh Nhàn Liên Hiệp - Hưng Hà   GV môn Văn - THPT Hưng Nhân 500.000
177 Bà  Nguyễn Thị Thu Tiến Đức - Hưng Hà   GV Môn Địa 500.000
178 Ông  Nguyễn Anh Tuấn Tiến Đức - Hưng Hà Lớp H 1993-1996 Công An Huyện Hưng Hà 500.000
179 Ông  Trần Hữu Đại Hồng An - Hưng Hà   GV môn Hóa - THPT Hưng Nhân 500.000
180 Bà  Đinh Thị Nụ Cộng Hòa - Hưng Hà 1999-2002 GV Tiếng Anh THPT Hưng Nhân 500.000
181 Bà Trần Thị Hưng ( Mẹ Thầy Trung T.Anh)   1982-1985   500.000
182 Bà Nguyễn Thị Mận ( Vợ Thầy Lê Kim Toán)       500.000
183 Cựu Học sinh khóa 1987-1990   1987-1990   500.000
184 Gia đình thầy Nguyễn Thành Long       500.000
185 Ông Đào Trung Tuyến   1967-1970   500.000
186 HS: Đặng Đình Điệp   1997-2000 Cựu Hs Thầy Vẻ 500.000
187 Ông Trần Hữu Dũng (p/huynh em Trần Hữu Tiến 10A8) Hồng An - Hưng Hà - Thái Bình     500.000
188 Ông Nguyễn Đức Hiệu     Gv Môn Vật Lý 500.000
189 Hs: Đào Thị Châm   A2 2002-2005   500.000
190 Trần Minh Nho - Lưu Thế Vy       500.000
191 HS: Hoàng Văn Vương   2002-2005   500.000
192 Hs Nguyễn Tiến Hoạt   1984-1987   500.000
193 Tập Thể A4 K44   2008-2011   500.000
194 Cô Đào Thị Hằng + Cô Chiên     Cựu Gv Môn Toán + Thể Dục 500.000
195 Cô Trang + Cô Hiền     Cựu GV Môn Tin Học 400.000
196 Thầy Phùng Văn Cao Nguyên Bí Thư Đoàn Trường 2001-2005   THPT Đông Hưng Hà 300.000
197 Tập Thể lớp A3   2010-2013   2 ghế đá
198 Tập Thể lớp A9   2010-2013   2 ghế đá
199 Tập Thể lớp D   1994-1997   Đồng Hồ
200 Tập Thể Lớp H   2002-2005   Bức tranh (trị giá 1.000.000)
201 Gia đình thầy Phương - cô Lai       Bức tranh
202 Đ/c Đỗ Văn Bình     Phó Chủ Tịch UBND Huyện Hưng Hà Bức Tranh
203 Tập Thể Lớp C   1993-1996   Tivi Samsung internet 43 inch: 12.000.000
204 Ông  Phan Tiến Hùng Tiến Đức – Hưng Hà 2004-2007  Công Nghệ Việt .,JSC Tài trợ Thiết kế trang web mới cho nhà trường, trị giá 10.000.000 
205 Ông. Bùi Hữu Quang Hồng An – Hưng Hà 1994-1997 GĐ điều hành chi nhánh Hà Nội - Cty Thương Mại Carlberg Việt Nam Tài trợ 150 két bia Halida
206 Ông Trần Văn Hoàng   Lớp H (1996-1999) Trưởng phòng KD Thiết bị PCCC - Tập đoàn Yamato Protect - Nhật Bản tại Việt Nam Hỗ trợ thiết bị PCCC trị giá 10.000.000
207 Tập thể lớp 11A1   2014-2017   10 ghế đá
208 Tập thể lớp 10A7   2015-2018   5 ghế đá
209 Tập Thể học sinh lớp A2 (Thầy Tiềm Chủ nhiệm)   2010-2013   5 ghế đá
210 Tập thể lớp A   1993-1996   10 học bổng tổng giá trị : 5.000.000

 

Số TK nhà trường:

Trường THPT Hưng Nhân

3407215001684

Ngân hàng Agribank chi nhánh Hưng Hà

Mọi góp ý và hỗ trợ xin liên hệ 

Hiệu trưởng: Bùi Thị Nguyệt.

SĐT: 0948.313.885  - 0976.28.23.28.

T/M BAN TỔ CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

   

  Bùi Thị Nguyệt

 

< Lùi   Tiếp theo >

THÔNG TIN MỚI:
THÔNG TIN CẦN THIẾT:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 120
Hôm qua : 304
Tháng 12 : 744
Năm 2022 : 2.625.434