Gerard Piel-người đầu tiên xuất bản tạp chí Scientific American, nói một câu thật chí lý: "Nền khoa học sẽ chết nếu không có công bố". Vậy mà ở nước ta, trong danh sách 1.226 Giáo ...