Hướng dẫn thu, nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022